Kontakt

Vibe Strøier Larsen
Tlf.: +45 23 31 11 86
E-mail: stroeier@mail.tele.dk

Dit navn*

Din e-mail*

Emne*

Din besked*

CV

Navn Vibe Strøier
Født 1955
Titel Erhvervspsykolog
Autoriseret cand. Psych.
Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisations-
psykologi
Specialist og Supervisor i Psykoterapi.
Karriere 2011- Partner i Willer, Bryld & Strøier Organisationspsykologer.
1993- Eget firma som erhvervspsykolog, Hørsholm.
Omkring 20 års erfaring med supervision og efteruddannelse af psykologer.
Opgaver inden for lederudvikling, ledercoaching og organisations-udvikling for offentlige og private virksomheder.
Efter- og videreuddannelse af akademiske faggrupper i såvel ledelse som konsulentarbejde.
Underviser på Master of Public Government på CBS i Offentlig ledelse i faget organisationspsykologi.
Underviser på Københavns Universitet i faget organisationspsykologi.
1990-93: Dispuk Souschef og uddannelsesleder.
Udvikling af uddannelser i systemisk og narrativ Approach.
Udvikling af lederuddannelser.
Omfattende konsulentarbejde i offentlige og private virksomhed.
1985-90: Souschef Snekkersten behandlingsinstitution en organisation for unge med en psykiatrisk diagnose.
1977: Bifag i Statskundskab Københavns Universitet.
1972-90: Deltidsjob indenfor særforsorgen, psykiatrien og misbrugsområdet.
Yderligere Specialiseret i ledelses- organisationsudvikling i særligt offentlig virksomhed i gennem mere end 20 år:
Konsulent ved samarbejdssager, fusioner og virksomhedsfusioner.
Konsulent for styrelser og videnscentre.
Coaching af ledere.
Længerevarende organisationsudviklingsforløb.
Leder- og konsulentuddannelse i offentlige organisationer.
Specialist i strategiprocesser i den offentlige sektor.
Konsulent for Direktioner og Bestyrelser.
Efter og Videreuddannelse af psykologer på specialistuddannelserne i såvel psykoterapi som arbejds- og organisations psykologi.
Terapi og Rådgivning.

Min bog

Konsulentens grønspættebog>> Læs uddrag af bogen her
>> Køb bogen på Dansk Psykologisk Forlag her

Konsulentydelser er i dag præget af en høj grad af kompleksitet, og konsulenten skal kunne indtage en række forskellige roller som bl.a. underviser, rådgiver og procesleder. Denne bog indeholder en række bud på, hvordan denne kompleksitet kan håndteres gennem praktiske råd og anvisninger til de psykologiske aspekter af strategisk og processuelt konsulentarbejde. Bogen er struktureret ud fra fire organisationspsykologiske paradigmer, som hver har fået tildelt en metafor, der antyder konsulentens position:

  • Den konstruktivistiske – HACKEREN
  • Den socialkonstruktionistiske – DIRIGENTEN
  • Den poststrukturelle – GENEALOGEN
  • Den eksistentielle/fænomenologiske – COACHEN

Hver position beskrives grundigt med en præsentation af de vigtigste teoretikere og deres betydning for den konkrete tilgang, en praktisk og håndfast introduktion til modeller og metoder samt et afsluttende sæt spilleregler, kaldet dogmereglerne.

Bogen henvender sig til den interne eller eksterne konsulent i både den offentlige og private sektor samt til alle andre med interesse for organisationspsykologiske teorier og metoder.